Fiscalitate

Arhiva

Elemente privind declararea veniturilor din strainatate

Baza legala: Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare; OPANAF 52/2012; OG92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu completari si modificari ulterioare

 

Contribuabilii persoane fizice rezidente romane, precum si persoanele fizice care au indeplinit pentru anul de raportare conditiile de rezidenta si care au obtinut venituri din strainatate, au obligatia sa completeze si sa depuna la unitatea fiscala de care apartin, pana la data de 25 mai, formularul 201 „Declaratie privind veniturile realizate din strainatate”.

consultantii-fiscali-neimpozitarea-profitului-reinvestit-este-de-fapt-o-simpla-amanare

Categoriile de venituri care fac obiectul acestei declaratii sunt veniturie obtinute din:

 

 • profesii libere,
 • activitati comerciale,
 • valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala,
 • cedarea folosintei bunurilor,
 • activitati agricole,
 • piscicultura,
 • silvicultura,
 • dividende,
 • dobanzi,
 • premii,
 • jocuri de noroc,
 • transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal,
 • castiguri din transferul titlurilor de valoare,
 • castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract si alte operatiuni similare,
 • investitii,
 • pensii, precum si alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Declaratia se depune si de catre :

 

 • persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania;
 • persoanele fizice care indeplinesc, pentru anul de raportare, conditiile de rezidenta, care desfasoara activitate salariala in strainatate intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori de un sediu permanent in Romania (veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent in Romania), in urmatoarele situatii, dupa caz:
  • in cazul in care acelasi venit din salarii a fost supus impunerii atat in Romania, cat si in strainatate;
  • in cazul in care persoana fizica a fost prezenta in strainatate pentru o perioada mai mare decat perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul in care s-a desfasurat activitatea;
  • in cazul in care detasarea in strainatate a persoanei fizice a incetat inainte de perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua retinerea diferentelor de impozit, intrucat intre parti (angajat-angajator) nu mai exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii.

 

Atunci cand acelasi venit din salarii este supus impunerii atat in Romania, cat si in strainatate, statului strain revenindu-i dreptul de impunere potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu respectivul stat, regularizarea impozitului datorat de rezidentul roman se realizeaza de catre organul fiscal competent din Romania, la cererea contribuabilului, prin completarea corespunzatoare a declaratiei. In acest caz, declaratia reprezinta si cerere de restituire.

 

In vederea regularizarii de catre organul fiscal a impozitului pe salarii datorat in Romania pentru activitatea desfasurata in strainatate, persoanele fizice vor insoti declaratia de urmatoarele documente justificative:

a) documentul intocmit de angajatorul rezident in Romania ori de catre un sediu permanent in Romania care efectueaza plati de natura salariala, din care sa rezulte venitul baza de calcul al impozitului si impozitul retinut in Romania pentru salariul platit in strainatate;

b) contractul de detasare;

c) documente justificative privind incetarea raportului de munca, dupa caz;

d) certificatul de atestare a impozitului platit in strainatate de contribuabil, eliberat de autoritatea competenta a statului strain, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat si impozitul platit in celalalt stat, eliberat de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul, precum si orice alte documente care pot sta la baza determinarii sumei impozitului platit in strainatate, pentru situatia in care dreptul de impunere a revenit statului strain.

 

Este important sa retinem urmatoarele elemente:

 

 • veniturile din activitati dependente desfasurate in strainatate si platite de un angajator nerezident nu sunt impozabile in Romania, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se declara si nu fac obiectul creditului fiscal extern;
 • veniturile se declara pentru fiecare tara – sursa a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat;
 • veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia.

 

Pentru a intra in posesia formularului 201 „Declaratie privind veniturile din strainatate” aferenta anului fiscal , contribuabilii pot:

- accesa websiteurile: Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – si descarca formularul de la adresa www.anaf.ro, sectiunea Asistenta contribuabili/Toate formularele, cu explicatii;

- sa se prezinte la sediul administratiei fiscale de care apartin de unde pot obtine gratuit formularele de declaratii fiscale.

Programează o întâlnire

Suntem nerăbdători să ne întalnim cu dumneavoastră și să vă oferim din cunoștințele noastre:

Formular

Newsletter

Abonează-te la newsletter și vei primi pe mail cele mai noi articole și promoții din partea CSB Audit:

Social Media

Suntem prezenți și pe urmatoarele rețele de socializare, cu sfaturi utile:

Copyright © 2021 CSBAudit. Toate drepturile rezervate. Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal