Fiscalitate

Arhiva

Principalele reguli in 2014 aplicabile pentru rambursarea de TVA

Baza legala: OMFP 491/2014;OUG 8/2014;Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare;OG92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Conform noilor modificari  aduse Codului de procedura fiscala in ceea ce priveste modalitatea de solutionare a cererilor de rambursare TVA prin OMFP 491/2014 la art.100 din Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  se mentioneaza faptul ca selectarea contribuabililor care urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale se efectueaza de catre organul fiscal competent, in functie de nivelul riscului stabilit ca urmare a analizei de risc.

principalele-modificari-ale-codului-fiscal-privind-impozitul-pe-profit-6682

Prevederile din  OUG nr. 8/2014, care a intrat in vigoare la data publicarii, s-a introdus in Codul de procedura fiscala o definitie a analizei de risc, respectiv:

„analiza de risc reprezinta activitatea efectuata in scopul de a identifica riscurile de nedeclarare a creantelor fiscale, de a le evalua, de a le gestiona, precum si de a le utiliza in vederea selectarii contribuabililor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale”.

Noua procedura de solutionare a cererilor de rambursare de TVA se aplica din 7 aprilie 2014.

Conform precizarilor din OUG 8/2014, in cazul contribuabililor care solicita rambursarea de TVA prin deconturile negative de TVA, organul fiscal decide daca efectueaza inspectia fiscala anterior sau ulterior aprobarii rambursarii, in baza analize de risc.

In acest sens  ANAF solutioneaza cererile de rambursare a taxei pe valoarea adaugata:

-  numai dupa ce parcurge patru etape de incadrare a contribuabililor intr-o anumita categorie de risc fiscal;dupa cum se precizeaza in ordinul Ministerului Finantelor, publicat in Monitorul Oficial.

-  in cazul contribuabilii cu risc fiscal mare vor fi inclusi intr-o baza de date speciala.

 

Se prevede un prag valoric pentru sumele pe care contribuabilii le solicita pentru rambursare, in functie de care ANAF va hotara daca ii va supune sau nu pe acestia unei inspectii fiscale, astfel:

 • In cazul contribuabililor care solicita rambursarea TVA prin deconturile negative de TVA, organul fiscal decide daca efectueaza inspectia fiscala anterior sau ulterior aprobarii rambursarii, in baza analizei de risc, dupa cum se precizeaza in actul normativ;
 • Exceptie de la aceasta prevedere o fac insa contribuabilii care solicita rambursarea unor sume mai mici de 45.000 lei. In cazul acestora, organul fiscal ramburseaza TVA, insa ulteriorii va supune inspectiei fiscale pe respectivii contribuabili.

Procedura de rambursare a TVA, cu control ulterior, nu se aplica:

 • in cazul contribuabililor care au inscrise in cazierul fiscal fapte care sunt sanctionate ca infractiuni;
 • in cazul in care organul fiscal, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite.

Este important de reamintit ca noile reguli privind rambursarea TVA se aplica deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare aferente perioadelor fiscale care s-au incheiat dupa data de 1 martie 2014.

Conform actului normativ, pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare este necesar ca organul fiscal sa stabileasca in ce categorie de risc se incadreaza contribuabilii.

Noile reglementari introduc o serie de etape care trebuie parcurse pentru incadrarea contribuabililor intr-o anumita categorie de risc fiscal:

 • In prima etapa –  compartimentul de specialitate va verifica, cu ajutorul unei aplicatii informatice, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare supus procedurii, daca persoana impozabila solicitanta are inscrise in cazierul fiscal fapte de natura infractiunilor. In situatia in care vor exista infractiuni in cazierul fiscal al respectivului contribuabil, atunci acesta va fi incadrat la risc fiscal mare, iar decontul va fi solutionat cu inspectie fiscala anticipata;
 • In a doua  etapa - compartimentul de specialitate va verifica, tot cu ajutorul unei aplicatii informatice, daca persoana impozabila are un risc fiscal mare si daca este asa, atunci va solutiona decontul cu inspectie fiscala anticipata;
 • In a treia etapa – ,deconturile cu sume negative de TVA de pana la 45.000 lei, depuse de persoanele impozabile care nu au infractiuni inscrise in cazierul fiscal si nici nu au risc fiscal mare, vor fi incadrate de organe fiscale la risc fiscal mic si vor fi solutionate prin emiterea Deciziei de rambursare. Conditiile precizate se aplica deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de toate categoriile de contribuabili (mari, mijlocii si mici), inclusiv de cei nou-infiintati;
 • In a patra etapa – deconturile de TVA care nu vor fi incadrate la risc fiscal in etapele mentionate anterior vor fi supuse analizei de risc, pentru stabilirea riscului fiscal.

Firmele care sunt supuse unui control fiscal cu privire la rambursarea TVA ar trebui sa aiba in vedere ca autoritatile fiscale pot solicita orice documente pe care le considera necesare pentru justificarea rambursarii TVA.

Astfel, aceste documente pot fi:

 • contracte comerciale, facturi si documente vamale in cazul exporturilor/importurilor efectuate;
 • jurnale de vanzari si cumparari;
 • declaratiile de TVA depuse pentru perioadele fiscale pentru care se solicita rambursarea TVA;
 • balante de verificare;
 • documente justificative, de exemplu: situatii de lucrari, devize, documente de transport, foi de parcurs etc.;
 • alte documente specifice domeniului de activitate.

Totusi lista documentelor mentionate anterior nu este exhaustiva, asa incat inspectorii fiscali pot solicita orice alte documente pe care le considera necesare pentru justificarea rambursarii TVA.

 

Programează o întâlnire

Suntem nerăbdători să ne întalnim cu dumneavoastră și să vă oferim din cunoștințele noastre:

Formular

Newsletter

Abonează-te la newsletter și vei primi pe mail cele mai noi articole și promoții din partea CSB Audit:

Social Media

Suntem prezenți și pe urmatoarele rețele de socializare, cu sfaturi utile:

Copyright © 2021 CSBAudit. Toate drepturile rezervate. Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal