Fiscalitate

Arhiva

Regruparea firmelor din 2015 in functie de marime si componenta situatiilor

Baza legala : OMFP 1802/2014

Potrivit OMFP  1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, care se aplica incepand cu data de 01.01.2015, se reclasifica firmele in trei categorii, pe baza criteriilor de marime prevazute de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului.

Astfel, firmele sunt grupate  in microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si mari.

 

Potrivit noilor reglementari, microentitatile sunt firmele care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

• totalul activelor: 350.000 euro;

• cifra de afaceri neta: 700.000 euro;

• numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.

Entitatile mici sunt societatile care, la data bilantului, nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

totalul activelor: 4.000.000 euro;

• cifra de afaceri neta: 8.000.000 euro;

• numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Entitatile mijlocii si mari sunt firmele care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

totalul activelor: 4.000.000 euro;

• cifra de afaceri neta: 8.000.000 euro;

• numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Conform OMFP 1802/2014, o entitate-societate- trebuie sa verifice permanent, pentru fiecare data a bilantului, daca a depasit, respectiv a incetat sa depaseasca criteriile de marime corespunzatoare.

Aceleasi dispozitii prevad ca societatea schimba categoria in care se incadreaza doar daca in doua exercitii financiare consecutive depaseste sau inceteaza sa depaseasca criteriile de marime. Ca urmare, modificarea criteriilor de marime nu determina automat incadrarea entitatii intr-o noua categorie.

Este important de stiut faptul ca, prin doua exercitii financiare consecutive, se intelege exercitiul financiar precedent celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale si exercitiul financiar curent, pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale.

Prin urmare, noile reglementari stabilesc ca firmele depun incepand din acest an situatii financiare anuale care difera in functie de categoria in care acestea se incadreaza, respectiv in functie de criteriile marime pe care le indeplinesc.

Astfel, conform noilor reglementari, firmele mijlocii si mari, precum si entitatile de interes public intocmesc situatii financiare anuale care contin:

• bilant;

• cont de profit si pierdere;

• situatia modificarilor capitalului propriu;

• situatia fluxurilor de trezorerie;

• notele explicative la situatiile financiare anuale.

 

Spre deosebire de acestea, entitatile mici intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

• bilant prescurtat,

• cont de profit si pierdere,

• notele explicative la situatiile financiare anuale.

 

Este important sa mai retinem faptul ca :

  • in cazul microentitatilor se aplica sistemul european de raportare financiara simplificat, respectiv intocmesc bilanturi prescurtate.
  • in reglementarile vechi (OMFP 3055) era prevazut faptul ca sistemul simplificat de contabilitate (introdus din 2011) era aplicat, optional, doar de firmele care aveau in exercitiul financiar precedent o cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv;
  • dupa  noilor reglementari, criteriile de marime s-au modificat, iar sfera firmelor care aplica noul sistem simplificat a fost extinsa.
  • situatiile financiare anuale ale entitatilor mici si microentitatilor se verifica, dupa caz, de cenzori, potrivit legii;
  • pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, incadrarea in criteriile de marime prevazute de Ordinul MFP nr. 1802/2014 se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale exercitiului financiar precedent celui de raportare si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent, utilizandu-se cursul de schimb valutar publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013.

 

Programează o întâlnire

Suntem nerăbdători să ne întalnim cu dumneavoastră și să vă oferim din cunoștințele noastre:

Formular

Newsletter

Abonează-te la newsletter și vei primi pe mail cele mai noi articole și promoții din partea CSB Audit:

Social Media

Suntem prezenți și pe urmatoarele rețele de socializare, cu sfaturi utile:

Copyright © 2021 CSBAudit. Toate drepturile rezervate. Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal