Servicii

Evidența contabilă

Serviciile oferite în cadrul evidenței contabile cuprind:

 • Consiliere în întocmirea documentelor contabile primare;
 • Preluarea documentelor primare;
 • Înregistrarea documentelor primare pe articole contabile;
 • Întocmirea balanței lunare de verificare;
 • Întocmirea jurnalelor de TVA, registrului jurnal, registrului inventar, cartea mare;
 • Întocmirea/depunerea declarațiilor fiscale lunare, trimestriale, anuale;
 • Întocmirea/certificarea/depunerea situațiilor financiare semestriale/anuale;
 • Consultanță privind legislația financiar-contabilă, legată de obiectul de activitate;
 • Reglarea/urmărirea fișei pe plătitor;
 • Obținerea de certificate de atestare fiscală;
 • Informarea lunară a conducerii societății despre rezultatele financiar-contabile;
 • Refacerea evidenței contabile;
 • Întocmirea de rapoarte-tip solicitate suplimentar de management;
 • Întocmirea situațiilor financiare adecvate la specificul activitțăii clientului;
 • Întocmirea situațiilor financiare conform standardelor internaționale;
 • Întocmirea bilanțului contabil, a declarațiilor privind taxele și impozitele, a fișelor fiscale;
 • Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli;
 • Externalizarea parțială a unor servicii financiar-contabile (imobilizări, salarii, altele);

Salarizare și administrare personal

Serviciile oferite pentru partea de salarizare și administrare personal cuprind:

 • Preluarea pontajelor pentru întocmirea statului de salarii;
 • Întocmirea/depunerea statelor de salarii;
 • Comunicarea cuantumului impozitelor și taxelor de plata aferente salariilor;
 • Întocmirea/depunerea tuturor declarațiilor aferente salariilor;
 • Întocmirea/înregistrarea contractelor de muncă la ITM;
 • Întocmirea/înregistrarea actelor adiționale, deciziilor sau altor acte specifice la ITM;
 • Completarea registrului general de evidență a salariaților;
 • Întocmirea/depunerea fișelor fiscale;
 • Administrarea dosarelor de personal.

Consultanță financiară și contabilă

În această categorie, din dorința de a fi cat mai specializați în ceea ce oferim, am separat în două categorii tipurile de servicii oferite și anume:

Impozite și taxe

În cadrul acestei categorii oferim:

 • Consultanță privind fiscalitatea la nivelul organizației dumneavoastră;
 • Impozitul pe venitul global;
 • Impozitul pe profit;
 • Asistență în vederea evitării dublei impuneri a venitului;
 • TVA;
 • Asigurări sociale;
 • Optimizarea impozitelor de plată și soluții pentru minimizarea acestora în conformitate cu legile în vigoare;
 • Consultanță privind fiscalitatea la nivelul organizației dumneavoastră;
 • Asistență pe timpul controalelor fiscale;

Analiză financiară

Prin intermediul serviciilor de analiză financiară va oferim suportul în adoptarea deciziilor financiare necesare gestiunii financiare pe termen lung (decizii legate de investiții, finanțare și de repartizare a profitului), cât și gestiunii pe termen scurt (legate de trezorerie, gestionarea trezoreriei și ciclul de exploatare). Serviciile cuprinse în aceasta categorie sunt:

 • Întocmirea și analiza cash-flow-ului;
 • Întocmirea și analiza bugetului de venituri și cheltuieli;
 • Consultanță privind legislația financiar-contabilă;
 • Asistență pe timpul controalelor fiscale;
 • Informarea permanentă și în timp util a conducerii companiei privind reglementările din domeniul fiscal și financiar-contabil;
 • Asistență privind organizarea și ținerea contabilității;
 • Analiza situației datoriilor și creanțelor;
 • Consultanță pentru efectuarea operațiunilor de divizare, fuziune, lichidare;
 • Asistență în cadrul proceselor de due diligence.

Expertiză contabilă extrajudiciară

Este de precizat că expertizele contabile pot fi efectuate doar de persoanele care au calitatea de expert contabil în condițiile legii, înscrise, cu viza la zi, în Tabloul  Experților Contabili, actualizat anual de către CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România). Serviciile oferite sunt de  expertiză contabilă extrajudiciară, efectuată la cererea persoanelor fizice sau juridice care sunt interesate, dar fără ca să existe un dosar de anchetă, cercetare sau judecată.

Audit financiar

 • Audit intern pentru următoarele situații:
  - externalizat de firmele care sunt supuse auditului financiar;
  - externalizat de companiile/instituțiile de stat;
 • Audit financiar statutar;
 • Audit financiar cu misiune specială;
 • Audit cu proceduri convenite.

Programează o întâlnire

Suntem nerăbdători să ne întalnim cu dumneavoastră și să vă oferim din cunoștințele noastre:

Formular

Newsletter

Abonează-te la newsletter și vei primi pe mail cele mai noi articole și promoții din partea CSB Audit:

Social Media

Suntem prezenți și pe urmatoarele rețele de socializare, cu sfaturi utile:

Copyright © 2021 CSBAudit. Toate drepturile rezervate. Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal